Công Ty Luật Việt Hằng
  • Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

    Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

    Trong tình trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay luôn thay đổi một cách nhanh chóng trong quá trình đổi mới và hội nhập bao gồm cả thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, kèm theo đó là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng thay đổi theo dẫn đến các công ty, các doanh nghiệp Việt có nhu cầu thay đổi…

    Đọc tiếp »